Trading på nett

Kurtasjefri aksjehandel med norske, danske, tyske og amerikanske aksjer
  • Aksjer på 17 børser
  • Analyse på utvalge selskap
  • Aksjeforum
  • Godkjent av Finanstilsynet

76 % av retailinvestorer taper penger når de trader CFD med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du er i stand til å håndtere denne risikoen.

Her kan du lære deg alt du trenger å vite om trading på nett. Med kunnskap om ulike finansinstrumenter som aksjer, valuta og råvarer kan du sette sammen en god tradingportefølje og være din egen aksjemegler. Lær deg teknisk analyse for å finne tradingmuligheter som oppstår i markedet. Med gearing og shorthandel kan du også øke din eksponering eller få avkastning selv i et fallende marked.

trading på nett nettrading online trading aksjetrading råvaretrading valutatrading indekstrading

Aksjer, indekser, råvarer og valuta

Det finnes et stort utvalg av finansielle instrumenter som kan trades. Oftest trades det aksjer og indekser, men vi ser også at det har blitt mer populært å trade valuta og råvarer. Ofte er det en sammenheng mellom prisingen av aksjer og råvarer, noe som gjør at kunnskapen man har om et instrument kan overføres til et annet. Ved å trade flere forskjellige instrumenter kan du også oppnå en bedre diversifisering som gir deg en bedre risikoprofil på din tradingportefølje.

Markedsplasser

Når du driver med trading på nett kan du velge å bruke en aksjemegler eller nettmegler som har et handelsprogram som gir deg mulighet til å legge inn kjøps- eller salgsordre på børser. Det er også mulig å bruke større internasjonale markedsplasser ved å trade CFDer. Det er flere fordeler ved å velge en markedsplass som tilbyr CFD trading. Noe av det viktigste er at kostnadene er lave. Ved trading på nett gjennomføres det hyppige handler, noe som driver kostnadene, og ved å holde disse så lave som mulig kan du få bedre avkastning. Noe annet er at du ved å bruke en markedsplass for CFD trading har tilgang til CFDer på flere ulike instrumenter på en og samme plass.

Tradingprogram

Ved å drive med trading på nett hos en av de større markedsplassene for CFD trading vil du også få tilgang til et tradingprogram. Disse programmene har realtidskurser for CFDer på aksjer, indekser, råvarer og valuta. Flere har også nyhetsoppdateringer, slik at du har oversikt over viktige nyheter som kan påvirke prisene. En annen fordel med et godt tradingprogram er at du også får en egen finanskalender hvor du kan finne dagens høydepunkter. Her finner du viktige begivenheter som rentebeslutninger og fremlegging av makroøkonomiske tall og statistikk som kan drive kursene.

Teknisk analyse

Med et bra tradingprogram kan du også lage dine egne tekniske analyser av aksjer, indekser, råvarer eller valuta. Markedsplassene du finner på denne nettsiden gir deg gratis tradingprogram med realtidskurser, noe som gjør at du kan finne nivåer som kan være gode for kjøp eller salg.

Tekniske analyse kan virke uforståelig og vanskelig å lære seg, men ved å ta det mest grunnleggende først, og samtidig lære seg logikken som ligger til grunn vil du kunne lære dette forholdsvis raskt. Teknisk analyse skiller seg fra tradisjonell analyse, ved at den forsøker å si noe om hva markedet mener er riktig pris. Tradisjonell analyse forsøker derimot å si hva som er riktig pris på lang sikt. Derfor bruker de aller fleste som driver med trading på nett teknisk analyse i sin trading. 

Gearing

Gearing eller akjsekreditt er mye brukt ved trading på nett. Dette er et nyttig verktøy som gir deg en mulighet til å øke eksponeringen mot en eller flere instrumenter. Belåning som det også kalles er forbundet med risiko. Vi ser også ofte at tradere som bruker dette ikke har forstått helt hvordan gearing fungerer. Det er en farlig kombinasjon. Før du bruker gearing er det utrolig viktig å sette seg inn i hvordan dette virker, og ikke minst ha en strategi som kan hjelpe deg med å kontrollere den økte risikoen.

Shorting

Ved å drive med trading på nett hos en av de store markedsplassene som tilbyr CFD trading vil du ha gode muligheter for shorting. Å shorte betyr å selge et finansielt instrument som du har lånt. Ofte kan det være vanskelig og dyrt å få lånt disse instrumentene til shorting. Ved å bruke CFDer vil du derimot ha en effektiv løsning på disse problemene. CFDer er nemlig kontrakter som er konstruert slik at du også kan drive shorting med disse. Det gjør at du kan shorte de aller fleste instrumenter like enkelt som du kan kjøpe dem.

Risiko

Trading på nett er forbundet med risiko. Derfor er det veldig viktig å sette seg inn i hvilke typer risiko man tar. Ved å kjenne til risikoen kan du også lage strategier som hjelper deg å håndtere risikoen. Det er også viktig å kjenne til sin egen økonomiske situasjon. Du bør aldri drive med trading på nett med penger du ikke har råd til å tape.