Strategier for volatile markeder
Nyheter

Strategier for volatile markeder

Uansett om det er coronavirus, oljefall eller andre grunner til at aksjemarkedet faller finnes det strategier som gjør at du kan stå i mot volatile markeder.

Strategier for volatile markeder

Rent instinktivt kan det føles riktig å selge når kursene faller, og i mange tilfeller kan det å bruke stop/loss være en god strategi når du driver med trading på nett. Men, ved å selge deg ut risikerer du å selge på bunn, og da kan du måtte kjøpe deg inn på høyere kurser, noe som fører til at du har gått glipp av oppgang. Det finnes flere strategier som kan gi deg beskyttelse mot volatile markeder, noe som kan gi deg roen som trengs for å unngå å selge deg ut.

Risikodiversifisering

Mange mindre erfarne tradere går all in på en enkelt aksje som de har hørt om. Dette er ofte en høyrisikoaksje som har steget veldig kraftig i løpet av en kort periode. Problemet med dette er at høyrisikoaksjer også faller kraftig når markedet snur. Har de i tillegg brukt aksjekreditt kan fort hele egenkapitalen forsvinne, noe som resulterer i tvangssalg og tom tradingkonto.

Det er her risikodiversifisering kommer inn i bildet. Ved å spre investeringene ut over flere forskjellige aksjer vil porteføljen være mindre følsom ovenfor et kraftig fall i en enkelt aksje. Det er også mulig å spre investeringene ut over flere andre investeringer. Eiendom kan være et alternativ, ellers kan fond, valuta og råvarer være gode alternativer. Når det gjelder volatile markeder regnes ofte gull som en trygg havn. I tider med mye volatilitet på børsene kan ofte gullprisen stige mens aksjekursene faller.

Shorthandel og hedging

Shorting eller shorthandel er en handel hvor formålet er å få avkastning i et fallende marked. Ved å låne aksjer fra en investor som låner ut aksjene sine kan du selge disse i markedet og kjøpe dem tilbake for en lavere kurs når du skal levere dem tilbake. Selvsagt er det en fare for at kursene stiger, og det kan føre til at du må betale en høyere kurs enn det du fikk for dem når du solgte aksjene. Dette vil da påføre deg et tap.

Likevel kan shorting hjelpe deg med å gi deg en bedre risikoprofil, og beskyttelse mot volatile markeder. Hedging er en trading strategi hvor du inntar en nøytral markedsposisjon. En av de enkleste måtene å gjøre dette på er ved å finne to aksjer som er tilnærmet like. Det vil si at de driver i samme sektor og er tilnærmet likt utviklet. Ved å sjekke multipler som P/B eller P/E kan du se om disse selskapene er relativt overpriset eller underpriset i forhold til det andre. Det som så kan gjøres er å shorte aksjen som er relativt overpriset og gå long i aksjen som er relativt underpriset. I urolige tider er det sjanse for at den overprisede aksjen vil falle mer enn den underprisede aksjen, noe som kan gi deg positiv avkastning. Dersom markedet stiger er det derimot sjanse for at den underprisede aksjen vil stige mer enn den overprisede, og dette kan også gi deg positiv avkastning.

Sitt stille i båten og vekt opp på lavere kurser

Børsen kommer alltid tilbake. Ihvertfall dersom vi legger historien til grunn. Det betyr at vi kan forvente at vi før eller siden får en ny all time high. Det gir deg en grunn til å ikke selge ut aksjene du sitter med. Ved å sitte stille i båten og ikke gjøre noe unngår du å bruke penger på kurtasje. I og med at kursene faller kan de urolige tidene også gi deg en god inngangskurs. Dette forutsetter selvsagt at du har penger som kan investeres. Dersom du har spart opp utbytter i løpet av siste bullmarked kan dette være riktig tidspunkt for å reinvestere. Kanskje du har satt til side lønn eller andre inntekter? I et fallende marked kan du sikre deg aksjer til lave kurser. Noe som kan vise seg å sikre deg god avkastning når det igjen settes ny all time high.