Aksjer

aksjer

Aksjer er en eierandel i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap. Aksjene i et selskap skal ha samme pålydende verdi. Pålydende verdi ganget med antall aksjer angir et selskaps aksjekapital. Kursen vil ofte avvike fra pålydende verdi. Kursen blir bestemt av de underliggende verdiene i tillegg til hvordan markedet anser mulighetene for fremtidig inntjening.

Aksjer

Å eie aksjer i et selskap gir eieren visse rettigheter. Aksjonærene har både økonomiske og administrative rettigheter. De økonomiske rettighetene innebærer blant annet rett til utbytte. I tillegg har aksjonærene fortrinnsrett til å tegne nye aksjer ved emisjon, samt forkjøpsrett til eksisterende aksjer som skifter eier.

Aksjetrading

Aksjene blir normalt omsatt på en børs via en megler eller nettmegler. I dag hvor internet har blitt utbredt har mange begynt med trading på nett. Det er flere fordeler med å drive trading uten megler. Blant annet får du langt lavere kostnader, i tillegg får du også en veldig spennende hobby som kan gi deg en fin ekstrainntekt.

Aksjeanalyse

Det skilles i hovedsak mellom to ulike former for aksjeanalyse. På den ene siden har du teknisk analyse som ved å studere kursutvikling over tid forsøker å si noe om hva markedet mener er riktig prising av aksjen og dermed også noe om fremtidig kursutvikling. På den andre siden finner du fundamental aksjeanalyse. Her brukes nøkkeltall som inntjening og forholdstall mellom verdier på selskapets verdier eller inntjening og aksjekapitalen som faktorer for å finne riktig verdi av selskapets aksjer.

Gearing

Gearing eller aksjekreditt er et verktøy som ofte brukes av tradere. Traderen som bruker gearing vil stille egenkapital eller aksjer som sikkerhet, mens megleren eller markedsplassen stiller med lån. Gearing øker risikoen, men samtidig kan det også gi økt avkastning.

Shorting

Shorting er en metode som gir tradre muligheten til å tjene penger i et fallende marked. En shorthandel inngås ved å låne aksjer fra en investor som er villig til å låne bort sine aksjer for en godtgjørelse. Traderen som låner aksjene vil selge disse i markedet og dersom kursen faller vil traderen kunne kjøpe aksjene tilbake billigere. Differansen mellom salgskurs og kjøpskurs beholdes av traderen når de lånte aksjene leveres tilbake.

Beste trading platform for aksjer

Når du skal velge trading platform er det viktig å sjekke en del punkter slik at du finner beste trading platform. Først og fremst er det viktig å holde kostnadene lave. Det gjør at det er viktig å ha tilgang til gratis realtidskurser og nyhetsoppdateringer. Selve programmet for teknisk analyse bør også være gratis. Sist og ikke minst er det også viktig å ha tilgang til aksjer over hele verden, samt at kostnadene ved kjøp og salg av aksjer er så lave som mulig.

eToro har et stort utvalg av aksjer fra hele verden som du kan trade. Når du åpner konto får du tilgang til program for teknisk analyse med gratis realtidskurser og nyheter. eToro har også noen av de laveste kostnadene når det gjelder aksjehandel. Utover aksjehandel tilbyr eToro også trading med CFD. Det er heller ingen minstekurstasje, noe som gjør at du kan begynne å trade med 2000 kr. Du kan åpne din konto gratis ved å følge denne fremgangsmåten:


eToro er en multiasset-plattform som tilbyr investering i aksjer og kryptovaluta, i tillegg til trading med CFD. CFD er kompliserte instrumenter og har en høy risiko for tap av penger på grunn av høy belåning. 67 % av retailinvestorer taper penger når de trader CFD med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du er i stand til å håndtere denne risikoen.