Fond

fond fondshandel aksjefond indeksfond rentefond

Det finnes mange ulike fond. Disse fondene kan være gode investeringsmuligheter dersom du ikke har tid til å følge markedet selv eller rett og slett ønsker å ha en godt spredt portefølje.

Fond

Fond er kanskje den mest utbredte måten å spare på etter vanlig bankkonto. Den mest vanlige er å kjøpe fondsandeler i banken eller bruke en nettmegler. Den største fordelen med å kjøpe fond er at du får en god spredning på mange aksjer. Du trenger normalt heller ikke gjøre store innskudd. Med en spareavtale kan du sette av noen 100 kr hver måned. Det finnes flere forskjellige typer som er inndelt etter hva slags investeringer som gjøres.

Aksjefond

Det er aksjefond som er den mest vanlige formen. Disse fondene investerer utelukkende i aksjer. Dette kan være aksjer innenfor en spesielt sektor som energi eller næringsmidler. Fondene kan også spesialisere seg på aksjer i et spesielt land eller verdensdel.

Indeksfond

En undergruppe av aksjefond er indeksfond. På børsene er det indekser som er satt sammen av kursen på de underliggende aksjene. Med ETF, eller børsnoterte fond, har det blitt vanlig blant de som driver med trading på nett å kjøpe indeksfond.

Rentefond

Rentefond er et fond som utelukkende investerer i gjeld eller obligasjoner. Dette kan være selskapsobligasjoner eller statsobligasjoner. Disse fondene er forbundet med lav risiko, noe som kan gi jevn og stabil avkastning over tid.

Hedgefond

Hedgefond har frie investeringsmandater. Det betyr at de nærmest står fritt til å investere i alt de måtte ønske. Det er vanlig at disse fondene har en markedsnøytral risikoprofil som oppnås ved å kjøpe kontrakter. Nettopp ved å hedge kan fondet få positiv avkastning i både fallende og stigende markeder.

Hvordan kjøpe fond?

Det mest vanlige er å kjøpe fond via banken eller nettbanken, men det er også mange nettmeglere som tilbyr fondshandel på nett. Dette er en fleksibel løsning hvor du kan få lavere kostnader og tilgang til et veldig stort utvalg av fond.

Gearing

Mange nettmeglere tilbyr også gearing, bedre kjent som akjsekreditt, ved fondshandel. Siden disse fondene normalt har en god spredning på investeringene, er det ofte mulig å geare posisjonene relativt friskt. Gearingen kan brukes til å øke eksponeringen i det ene fondet eller spre risikoen over flere ulike typer fond.

Kjøp Copy Funds på eToro

eToro er kjent som en bra nettmegler med stort utvalg av aksjer. Når det gjelder aksjehandel kan du begynne med så lite som 2000 kr på eToro. Det er heller ingen minstekurtasje, noe som er en stor fordel om du gjør mindre handler.

Når det gjelder Copy Funds så krever det en del mer investert. Her må du nemlig investere for 50 000 kr eller mer. Copy Funds er tilnærmet likt indeksfond. Copy Funds er nemlig fond som er satt sammen av aksjer i selskaper som driver innenfor samme sektor eller er notert på en bestemt børs. For å få vite mer om Copy Funds kan du følge denne linken:


eToro er en multiasset-plattform som tilbyr investering i aksjer og kryptovaluta, i tillegg til trading med CFD. CFD er kompliserte instrumenter og har en høy risiko for tap av penger på grunn av høy belåning. 67 % av retailinvestorer taper penger når de trader CFD med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du er i stand til å håndtere denne risikoen.