Forex

forex trading valuta trading

Forex er en forkortelse for Foreign Exchange. Normalt er dette tradertermen for valuta. Valuta er et lands pengeenhet og disse blir omsatt på Foreign Exchanges.

Forex

Når det gjelder valuta, så har de aller fleste erfaring med dette fra utenlandsreiser. Noen færre har erfaring med det fra valutalån, mens enda færre har erfaring med det fra trading. Forextrading utføres normalt ved bruk av kontrakter som for eksempel CFD. Det er mange fordeler ved CFD-trading, som gearing og stort utvalg av tradingmuligheter.

Forextrading

Forextrading er avansert og krever en hel del forhåndskunnskap om makrøkonomi og teknisk analyse. I tillegg krever det også at man holder seg oppdatert på nyheter som kan gi store utslag i valutakursene før du begynner med trading på nett av valuta. Den mest vanlige måten å trade valuta på er som nevnt ved kontrakter. Det er i dag ikke mange norske banker som tilbyr dette, men ved å bruke en av de store utenlandske nettmeglerne kan du få tilgang til et stort utvalg av valuta for Forextrading.

Valutakryss

Når du kjøper en valuta må du selge en annen. Sagt på en annen måte må du ta en long-posisjon i en valuta, samtidig som du går short med en annen valuta. Valuta omsettes nemlig i par, eller valutakryss.

Et av de største og viktigste er EURUSD. Dette er et kryss mellom euro og amerikanske dollar. Dersom du inntar en long-posisjon med dette valutakrysset vil du gå long med euro og short med dollar. Motsatt, om du shorter valutakrysset vil du gå short med euro og long med dollar.

Gearing

Ved å trade forex med kontrakter kan du bruke gearing. Gearing eller aksjekreditt som det er bedre kjent som blant aksjetradere lar deg bruke egenkapitalen som sikkerhet mens nettmegleren eller banken gir deg ekstra kreditt som kan brukes til å øke eksponeringen i markedet. Normalt kan en valutatrade geares mellom 10 og 20 ganger.

Analyse av Forex

Den mest vanlige formen for analyse av Forex er teknisk analyse. Dette er en form for analyse som forsøker å fange opp hva markedet mener er riktig prising. Det gjøres ved å lete etter formasjoner og trender i tidligere kursutvikling. Du kan også bruke tekniske indikatorer. I tillegg til teknisk analyse av valuta er også makroøkonomi viktig. En valutakurs blir påvirket av rentenivå i de to landene og både nåværende og forventet produksjonsnivå i landene. Det gjør det viktig å følge med på nyheter fra sentralbankene og politikk som omfatter finans og økonomi i landene.

Beste trading platform for Forex

Skal du trade Forex er du avhengig av valutakurser realtid. Når det slippes viktige nyheter om for eksempel rente fra sentralbanken eller arbeidsmarkedstall vil dette kunne gi raske og store kursutslag i kursene. Noe annet som er viktig er å ha tilgang til et program for teknisk analyse.

eToro er en av de største nettmeglerne som tilbyr Forextrading. Her får du gratis valutakurser i realtid og et eget program for teknisk analyse. eToro har også lave kostnader ved kjøp og salg av valuta, i tillegg kan du bruke gearing. Minste innskudd er 2000 kr og det er ingen minsteavgift når du trader. Du kan åpne din konto gratis her:

  • Gå til www.etoro.com og åpne konto
  • Starte med Forextrading på nett

eToro er en multiasset-plattform som tilbyr investering i aksjer og kryptovaluta, i tillegg til trading med CFD. CFD er kompliserte instrumenter og har en høy risiko for tap av penger på grunn av høy belåning. 67 % av retailinvestorer taper penger når de trader CFD med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du er i stand til å håndtere denne risikoen.