Gearing

gearing ved trading på nett

Gearing kan gi deg bedre avkastning, men dersom markedet går mot deg vil det også gi økt negativ avkastning. Ved å ha god kunnskap om hvordan belåning fungerer og hvilke strategier du kan bruke for å kontrollere risikoen kan dette likevel være ett nyttig verktøy når du trader på nett.

Gearing

Gearing, belåning, aksjekreditt. Det er mange forskjellige navn på dette verktøyet, og det er også mange misoppfatninger rundt dette. Belåning kan gi veldig god avkastning, men vi ser at veldig mange tradere ikke har forstått risikoen som kommer med å geare opp investeringene. Det fører ofte til at all egenkapital går tapt. Ved å være bevisst på risiko forbundet med belåning kan denne til en viss grad kontrolleres. Men, det forutsetter at du har en god forståelse av hvordan vektstangprinsippet er i praksis. I tillegg kreves det en god del disiplin å faktisk bruke strategiene, og unngå å bli grådig.

Gearing er komplisert. Det er et tradingverktøy som er best egnet til erfarne tradere. Alt for ofte har vi sett at uerfarne tradere bruker maks belåning på dårlig diversifiserte porteføljer. At det kan ende i katastrofe er fullt forståelig. Gearing er et kraftig verktøy som krever kunnskap og forståelse.

Belåning er en kredittramme som nettmegleren eller markedplassen tilbyr til sine tradere. Traderen stiller egenkapitalen sin som sikkerhet og kan dermed trade med både egenkapital og tilgjengelig kreditt.

Praktisk eksempel

Vi skal sette opp et veldig enkelt eksempel som viser hvordan belåning påvirker verdien av porteføljen. La oss si at du trader råvarer. Som regel kan du belåne en råvare portefølje opptil 10x. Det vil si at du kan låne 100 000 kr dersom du stiller med 10 000 kr i egenkapital til sikkerhet.

Du tror oljeprisen kan utvikle seg sterkt fremover, og kjøper derfor CFDer på olje. Med maks gearing kjøper du olje for 110 000 kr. La oss si at prisen pr fat med olje er 500 kr. Det betyr at du kan kjøpe 220 fat med olje.

Kursen stiger

Dine tekniske analyser slår til og prisen på olje stiger raskt med 10 % til 550 kr pr fat. Vi husker at du kjøpte 220 fat olje for 500 kr pr fat:

220 x 500 kr = 110 000 kr

Den nye prisen etter økningen i oljeprisen er 50 kr pr fat til 550 kr pr fat. Det fører til at verdien av din portefølje øker som følger:

220 x 550 kr = 121 000 kr

Når du selger oljefatene vil du motta 121 000 kr. Når du kjøpte olje brukte du maks gearing, og det betyr at du lånte 100 000 kr som nå må betales tilbake. Det overskytende er din egenkapital:

121 000 – 100 000 = 21 000 kr

Til å begynne med hadde du 10 000 kr, etter å ha tradet olje med gearing og solgt til en kurs som er 10 % høyere enn kjøpskursen har du nå mer enn doblet egenkapitalen.

Kursen faller

La oss si at dine tekniske analyser slo feil. Oljeprisen faller raskt 10 % til 450 kr pr fat. Det vil føre til at verdien på dine fat med olje faller:

220 x 450 kr = 99 000 kr

Et fall i oljekursen på 10 % er noe som skjer flere ganger i året, og noe man bør være klar for at kan komme til å skje når man driver med trading på nett. Vi husker at du brukte maks gearing og derfor må tilbakebetale kreditten på 100 000 kr når du selger dine fat med olje:

99 000 kr – 100 000 kr = -1 000 kr

Det er her mange får seg en kraftig overraskelse. Som du kan se har du tapt både egenkapital og mer til. Du får nemlig ikke nok penger tilbake når du selger dine oljefat til å dekke inn kreditten du har brukt. Dette betyr igjen at du må gjøre et innskudd på din traderkonto for å dekke inn det du skylder til nettmegleren eller markedsplassen.

Diversifisering

I vårt eksempel gikk du all inn i en enkelt råvare med maks belåning. Det er noe som er utrolig farlig å gjøre, likevel vet vi at mange uerfarne tradere gjør nettopp dette. Som vist i det første eksemplet kan det gi fantastisk avkastning, men som regel fører det til et sviende tap.

Diversifisering betyr ganske enkelt å ikke samle alle eggene i en kurv. Overført til traderspråk betyr det å ikke kjøpe kun ett instrument. Ved å kjøpe forskjellige finansielle instrumenter vil verdien på din portefølje avhenge av kursutviklingen på flere instrumenter. Du vil på den måten kunne stå i mot og ri av stormen i større grad ved at kursen på de forskjellige instrumentene kan bevege seg i ulike retninger.

Dersom du for eksempel lager en portefølje med 10 forskjellige instrumenter vil et 10 % fall i en enkelt CFD føre til at totalverdien av porteføljen faller som følger:

1/10 x 10 % = 1 %

Dette eksempelet forutsetter at prisen på de 9 andre instrumentene i porteføljen ikke har endret seg. Det er usannsynlig, men det viser veldig godt hva du kan oppnå med en godt diversifisert portefølje.

Garantert Stop/Loss

Stop/Loss er en automatisert handel som aktiveres og gjennomføres dersom kursen på dine instrumenter faller til en gitt pris. Formålet med Stop/Loss er å minimere tap ved å selge ut dine instrumenter. Som regel er det ikke gitt at du får solgt til ønsket pris. Dette kalles slippage

I det siste har vi sett at enkelte markedsplasser for CFD trading har beynt å tilby garantert Stop/Loss. Dette er en handel som garanterer at du får solgt til en fastsatt kurs. Det gir selvsagt ingen garanti for at du tjener penger på handlene dine, men det garanterer at du får utført din Stop/Loss til bestemt kurs og dermed får et forutsigbart tap hvor du ikke risikerer å tape mer enn hva du har bestemt. Det er en kostnad ved denne form for trades. Kostnaden kommer i form av økt spread.

Belåningsgrader

Forskjellige instrumenter har forskjellige egenskaper, og ved bruk av gearing er spesielt beta noe det fokuseres mye på. Beta er et mål på hvor mye et papir beveger seg i forhold til for eksempel en referanseindeks. Beveger verdien på instrumentet seg mindre enn referanseindeksen vil det ha en beta under 1. Beveger instrumentet seg derimot mer enn referansen vil det ha en beta over 1. Beta er kort fortalt et mål på risiko. Jo lavere beta, jo høyere gearing kan du få på instrumentet. Kryptovaluta er ansett som et høyrisikoprodukt med store kursendringer. Ofte har du en belåningsgrad på 1:2 for CFDer for kryptovaluta. Aksjer har derimot mindre kursendringer, noe som fører til at du kan belåne disse mer. Ofte kan du geare trades med aksje CFDer opptil 20x.

Kostnader ved bruk av gearing

Gearing kommer med en ekstra kostnad. Avhengig av om du bruker en markedsplass for CFD trading eller nettmegler vil det være forskjellige kostnader. Ved bruk av gearing til CFD trading er det som regel kun en rente som skal betales. Denne vil normalt bli automatisk trukket fra konto på daglig basis. Ved tradisjonell aksjehandel via megler vil du også betale rente. I tillegg kan det i enkelte tilfeller påløpe et gebyr ved opptak av aksjekreditten.