Indekser

indekser indeks indekstrading

Indekser gir deg en rask oversikt over hvordan et bestemt marked har utviklet seg. Samtidig åpner indeksene opp for tradingmuligheter. En stor fordel er at du kan oppnå en god spredning med god risikoprofil uten å måtte kjøpe flere titalls ulike aksjer.

Indekser

Det er aksjeindekser som er de mest vanlige indeksene. Dette er indekser som viser verdiutviklingen i et bestemt antall aksjer. Aksjene kan bli valg utfra størrelse, slik som i OSEBX-indeksen, eller for eksempel for en sektor som er tilfellet med OBOSX.

Trading av indekser

Rundt 2010 ble det introdusert ETF, eller Equity Traded Funds. Dette er børsnoterte fond som omsettes på børs slik som aksjer. Disse åpnet opp nye tradingmuligheter hvor man fikk muligheten til blant annet å trade indekser på børsen. Indekstrading har vært mer vanlig i utlandet. Her har det blitt brukt kontrakter som CFD eller opsjoner. Det er flere fordeler ved CFD-trading. Du kan få tilgang til et langt større investeringsunivers sammenlignet med trading av ETF via en norsk nettmegler, i tillegg kan du også få mer fleksibel gearing.

Analyse av indekser

Teknisk analyse av indekser er den mest utbredte analyseformen. Ved å studere historisk kursutvikling forsøker den tekniske analysen å finne mønstre som kan fortelle noe om hvordan markedet oppfatter prisingen. Ved å finne støtte eller motstandsnivåer ved bruk av et teknisk analyse verktøy kan man se om markedet mener prisene er lave eller høye. Dette kan igjen si noe om fremtidig kursutvikling.

Gearing

Indekser som nevnt satt sammen av mange forskjellige aksjer på samme måte som et fond. Indeksen gir deg en god spredning over flere forskjellige aksjer, noe som kan gi deg en bedre risikoprofil på porteføljen din. Den gode spredningen indekser kan gi gjør også dette til gode instrumenter for de som ønsker å lære day trading for nybegynnere. Dette gir igjen muligheter for bruk av gearing. Normalt kan du geare indeksinvesteringer mellom 10 og 20x.

Shorting av indekser

Siden indekser stort sett blir tradet ved bruk av kontrakter er det gode muligheter for shorting. Kontraktene er satt sammen slik at du ved å selge disse kan ta en short-posisjon dersom du tror markedet skal falle. Du er ikke avhengig av å få låne aksjene i indeksen av andre investorer.

Beste trading platform for indekstrading

Dersom du vil bruke indekser til trading på nett er du avhengig av av realtidskurser og en nettmegler som gir deg tilgang til et stort utvalg av indekser. På toppen bør du også ha et eget program for teknisk analyse.

eToro er en av de beste når det gjelder indekstrading. Her har du lave kostnader og ingen minstekurtasje. Det gjør at du kan begynne å trade med så lite som 2000 kr. Når du åpner konto får du tilgang til eget program for teknisk analyse med realtidskurser. I tillegg har du mulighet for bruk av gearing. Det koster ingenting å åpne en konto, og det kan du gjøre her:

  • Gå til www.etoro.com og åpne konto
  • Start med indekstrading på nett

eToro er en multiasset-plattform som tilbyr investering i aksjer og kryptovaluta, i tillegg til trading med CFD. CFD er kompliserte instrumenter og har en høy risiko for tap av penger på grunn av høy belåning. 67 % av retailinvestorer taper penger når de trader CFD med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du er i stand til å håndtere denne risikoen.