Råvarer

råvarer trading på nett

Trading av råvarer foregår normalt ved bruk av kontrakter, men det er også mulig å drive trading med fysiske råvarer. Med mindre du har et stort lager for oppbevaring av råvarene er det kontrakter som er den desidert mest praktiske løsningen.

Råvarer

For norske aksjetradere er det kort vei til råvaremarkedet. Grunnen til dette er at mange selskaper notert på Oslo Børs driver i oljenæringen. Dermed er det mange tradere som følger tett med på oljekursen. Råvarer er veldig omfattende, men samtidig gir det også veldig mange gode muligheter til trading på nett. Vi skiller normalt mellom 3 ulike hovedtyper råvarer.

Energi

Energi er en av råvaregruppene som faller mest naturlig å begynne med for norske tradere. Olje er nemlig en av de aller viktigste råvarene innenfor denne gruppen. Olje blir igjen delt i to, nemlig Brent og Crude. I tillegg har vi Bensin, Natural Gas og Heating Oil som også er vanlige å trade.

Metaller

Metaller har mange bruksområder og dette er også vanlig å trade med kontrakter. I tider med uro på børsene er det mange som lurer på hvordan kjøpe gull i Norge. Grunnen til det er at gull er sett på som en trygg havn i urolige tider. I tider hvor økonomien vokser er det andre typer råvarer som kan gjøre det godt. Aluminium, Palladium, Zink, Kobber og Sølv blir alle brukt i industri og bygg, noe som fører til økt etterspørsel og dermed økte priser.

Andre råvarer

Matvarer omfattes også av råvarekategorien. Det er også vanlig å trade bomull. Av matvarer finner vi Mais, Kaffe, Sukker, Ris, Hvete, Kakao og Soyabønner.

Råvaretrading

Som nevnt er det trading med kontrakter som er det mest vanlige når det gjelder trading av råvarer. Disse kan du kjøpe og selge via en nettmegler. Det er mange fordeler ved CFD-trading. Kostnadene er ofte lave, du får tilgang til et stort utvalg av tradingmuligheter, i tillegg har du også mulighet for shorting og bruk av gearing.

Analyse av råvarer

Prisene på råvarer er bestemt av tilbud og etterspørsel, i tillegg til markedets forventning om fremtidig tilbud og etterspørsel. Den vanligste formen for analyse i forbindelse med råvaretrading er teknisk analyse. Dette er en analysemetode som forsøker å finne markedets oppfattelse av riktig prising ved å studere tidligere kursutvikling.

Gearing

Siden det ofte brukes kontrakter for trading av råvarer har du muligheter til å geare dine posisjoner. Som regel kan du geare opptil 10x egenkapitalen. Dette er et verktøy som kan gi deg bedre avkastning, men samtidig gir det også økt risiko for tap.

Shorthandel

I tider med økonomisk uro vil råvareprisene ofte falle. Bruker du shorthandel kan du oppnå avkastning i et fallende marked. CFD-kontrakter som ofte blir brukt gjør at du like enkelt kan inngå en short-posisjon som en long-posisjon på råvarer.

Beste platform for råvaretrading

Før du begynner å trade råvarer bør du undersøke ulike trading platformer slik at du har de beste hjelpemidlene. For å kutte kostnader bør du ha tilgang til gratis realtidskurser og teknisk analyseverktøy. I tillegg bør du finne en platform som gir deg tilgang til alle de ulike råvarene. Markedsplassen bør også ha mulighet for gearing og lave transaksjonskostnader.

eToro er en av de beste markedsplassene for trading av råvarer. Når du åpner konto får du tilgang til gratis realtidskurser for de aller fleste råvarene som er vanlige å trade. Du får også et eget program for teknisk analyse. På toppen har eToro veldig lave kostnader for trading av CFD-kontrakter, eToro har heller ingen minstekurstasje. Du kan åpne din konto og begynne å trade råvarer med så lite som 2000 kr ved å følge denne fremgangsmåten:

  • Gå til www.etoro.com og åpne konto
  • Starte råvaretrading på nett

eToro er en multiasset-plattform som tilbyr investering i aksjer og kryptovaluta, i tillegg til trading med CFD. CFD er kompliserte instrumenter og har en høy risiko for tap av penger på grunn av høy belåning. 67 % av retailinvestorer taper penger når de trader CFD med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du er i stand til å håndtere denne risikoen.