Shorting

shorting trading på nett online trading shorthandel

Shorting er en trade hvor du selger for eksempel aksjer du ikke eier. Det er en omstridt metode, men det gir deg muligheter til å få avkastning i et fallende marked. Shorthandel kan også brukes til å håndtere risiko. Men, shorting i seg selv er risikofylt og krever en del kunnskap.

Shorting

Det er mange som mener at det ikke er etisk å kunne tjene penger på et fallende marked. Men, det er en diskusjon vi ikke skal begi oss inn på. Shorthandel er en tradingmetode som gir mulighet til å få avkastning dersom kursene faller. Det gir deg som trader mulighet til å utnytte svingninger i markedet, i tillegg til at metoden kan brukes til å balansere ut risiko. Shorttrading kan gi mange muligheter, men samtidig medfører det også risiko. For å bedre kunne håndtere denne økte risikoen er det viktig å ha en god forståelse av hvordan shorttrading fungerer.

Shorting i praksis

Ved tradisjonell shorting av aksjer er du avhengig av å låne aksjene fra en investor som er villig til å låne dem ut til shorthandel. I praksis er dette noe nettmegleren din ordner. Når du har fått låne antallet med aksjer du ønsker selger du disse i markedet. Du vil da motta penger i oppgjør for aksjene du har solgt. Dersom aksjene faller i verdi kan du kjøpe samme antall aksjer i markedet til en lavere kurs. Differansen mellom oppgjøret du fikk når du solgte aksjene og når du kjøpte dem til lavere pris beholder du selv. Aksjene leveres så tilbake til investoren som lånte dem bort.

Det er her den store risikoen ved shorthandel kommer inn i bildet. En aksje kan teoretisk stige uendelig, men kun falle til 0. Det gjør at risikobildet er motsatt i forhold til tradisjonell aksjehandel hvor du kun kan tape pengene du har investert. Dersom aksjene du har shortet stiger uendelig, må du også betale uendelig for å kunne levere aksjene du skylder tilbake til utlåner.

Shorttrading med CFDer

Det kan være vanskelig å finne en investor som er villig til å låne ut aksjene til shorting. Dette er ofte tilfellet for aksjer i mindre selskaper som ikke har høy likviditet i markedet. Det gjelder også spesielt for aksjer som er truet av for eksempel konkurs, og dermed er gode shortkandidater.

CFD eller contracts for difference er en kontrakt som er konstruert slik at den skal i størst mulig grad speile kursutviklingen i det underliggende instrumentet, det være seg aksjer, indekser, råvarer eller valuta. CFD er også konstruert slik at du ikke trenger en motpart som er villig til å låne deg aksjene du vil shorte. Du kan ganske enkelt inngå en salgsordre på CFD for instrumentet du vil shorte.

Risiko ved shorting

Normal trading på nett hvor du kjøper en eller flere aksjer eller andre finansinstrumenter er forbundet med risiko. Dersom du kun utfører ordinære kjøp uten å bruke gearing, vil risikoen være begrenset til den egenkapitalen du har brukt til kjøp. Det betyr at du kan tape hele egenkapitalen, samtidig som du kan i teorien tjene uendelig, siden det ikke er noen begrensninger for hvor høyt en aksje kan stige i kurs.

For shorting er det derimot motsatt. Siden du før eller siden må levere tilbake aksjene du har shortet, kan du risikere å måtte kjøpe aksjene tilbake for en langt høyere kurs. Aksjer kan som nevnt i teorien stige uendelig, noe som gir en ubegrenset risiko for tap. Samtidig kan en aksje kun falle til 0. Det gir deg en begrenset oppside for eventuell positiv avkastning.

Kostnader ved shorthandel

Dersom du skal drive shorthandel med vanlige aksjer vil det påløpe flere kostnader. Normalt vil du måtte betale et gebyr til megleren som finner aksjene du kan shorte, i tillegg må du betale en rente til investoren som låner deg aksjene. Det påløper også kostnader i form av kurtasje når du først selger aksjene og når du til slutt kjøper dem tilbake for å dekke inn din shorttrade. Ved CFD trading er kostnadsbildet normalt mer oversiktlig. Du må selvsagt betale spread ved kjøp og salg av kontrakter, i tillegg kan det påløpe en rente dersom du sitter med din shorttrade over lengre tid.