Tradingprogram

gratis tradingprogram

Det finnes utrolig mange tradingprogrammer på markedet. Noen er gratis, noen koster mye penger, og du finner selvsagt både dårlige og gode tradingprogrammer. Her kan du lære mer om hva du bør se etter når du skal velge tradingprogram. Siden dette er ditt aller viktigste verktøy er det nyttig å gjøre litt forarbeid før du velger.

Tradingprogram

De aller enkleste tradingprogrammene lar deg legge inn en kjøps- eller salgsordre, og det er det. Det kan være nok dersom du vil sitte langsiktig med dine investeringer. Da trenger du nemlig ikke følge markedet like tett som når du driver med trading på nett. Skal du derimot drive med aktiv trading, bør det tradingprogrammet du velger ha flere muligheter. Først og fremst må du ha tilgang til realtidskurser. At du også kan lage dine egne tekniske analyser er også en stor fordel. Som trader vil du utnytte kortsiktige svingninger i kursene, disse kommer ofte som følge av nyheter eller fremleggelse av viktige nøkkeltall. Med en nyhetsoppdatering og finanskalender kan du holde øye med dette også.

Realtidskurser

Når du skal trade handler det om å utnytte kortsiktige svingninger i markedet. Disse kan komme plutselig, og da hjelper det lite om du følger med på kurser som har 15 minutters forsinkelse. Da kan nemlig toget for lengst være gått. Hvilke instrumenter du skal trade avgjør selvsagt hvilke realtidskurser du trenger. Men, for eksempel aksjekurser kan være sterkt korrelert med råvarekurser eller valutakurser. Realtidskurser kan koste mye penger, men det finnes også tradingprogram hvor du har gratis realtidskurser. Dette er selvsagt en stor fordel, siden du da slipper unna en ekstra kostnad. Det gir deg også mulighet til å ha realtidskurser for flere forskjellige typer finansinstrumenter.

Teknisk analyse

Som trader er du mindre interessert i hva aksjen bør være verdt om 12 måneder. Dette er mye av grunnen til at de fleste som driver med online trading bruker teknisk analyse. Med teknisk analyse kan du nemlig fange opp hva markedet mener er riktig, billig eller dyr prising av en aksje eller andre finansielle instrumenter. Teknisk analyse er ganske omfattende, og det kreves dermed ofte et ganske komplisert tradingprogram for å kunne lage gode tekniske analyser. Men, samtidig som tradingprogrammet skal gi deg mange tekniske verktøy, bør det også være enkelt å bruke.

Nyhetsoppdatering

Hva markedet mener er en billig pris kan endre seg når det kommer for eksempel dårlige nyheter. Det kan også komme nyheter som gjør at det som tidligere var en dyr aksje plutselig er billig. Dette viser hvor viktig det er å ha tilgang til ferske nyheter, og ved å ha et tradingprogram med nyhetsoppdateringer kan du ha en viktig fordel. Det er klart at mange nyheter kommer overraskende. Og, det er ikke gitt at du sitter foran PC-en når nyheten kommer. Dermed er det også en stor fordel at du kan laste ned tradingprogrammet som en mobilapp. Da kan du følge markedet hvor og når som helst.

Tradingkalender

Mange nyheter som påvirker kursene kommer til bestemte tidspunkt. Rentebeslutninger, kvartallsrapporter og makroøkonomiske nøkkeltall kommer alle til bestemte tidspunkt. Men, siden verden er internasjonal og tall fra for eksempel USA eller Japan kan påvirke norske aksjekurser er det utrolig mange tidspunkt å holde styr på. Dermed en er tradingkalender eller finanskalender svært gunstig å ha i tradingprogrammet.